Sponseren & doneren

De Stichting StöppelKidsRally is voor de financiering van haar activiteiten volledig afhankelijk van sponsoren, giften, donaties, subsidies en de bijdragen van het bestuur.

Door het aanbieden van sponsorpakketten hoopt de stichting enkele sponsors aan zich te binden om de organisatiekosten in 2021 te kunnen voldoen. ​De Stichting StöppelKidsRally heeft geen winstoogmerk en de baten komen volledig ten goede aan het doel van de Stichting StöppelKidsRally. Er wordt een minimaal noodzakelijk vermogen aangehouden om de continuïteit te waarborgen.

Stichting StöppelKidsRally heeft de ANBI status toegekend gekregen. Dit betekent dat sponsoren de bijdrage onder voorwaarden kunnen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wilt u sponsoren, dan hebben wij drie sponsorpakketten voor u!

  • Brons – € 250,00
    Logo op routeboek, website
  • Zilver – € 500,00
    Logo op routeboek, website, + logo op banner, spandoek / TV-​commercials + shirt (net als deelnemer)
  • Goud – € 1000,00
    Logo op routeboek, website, + logo op banner, spandoek / TV-​commercials + shirt + beachflag + logo vermelding op kleding ​kinderen en deelnemers en organisatie + raceschoenen + uitnodiging​ diner.

Donaties met een bedrag naar keuze zijn vanzelfsprekend ook zeer welkom!

De Stichting StöppelKidsRally ijvert geheel belangeloos en met steun van het lokale/regionale bedrijfsleven en donateurs voor het welslagen van de dag.
Aanmelden als sponsor/donateur en/of Stöppeldriver met een aansprekende auto kan door een e-mail aan info@stoppelkidsrally.nl.
De StöppelKidsRally 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: