Bestuur & beleid

Het bestuur komt maandelijks bijeen, vergadert en verdeelt de taken die nodig zijn voor de totstandkoming van de StöppelKidsRally. Van de vergaderingen wordt een kort verslag en actielijst bijgehouden. De bestuursleden en overige vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in en ontvangen geen financiële/materiële vergoeding voor hun inspanningen.

Het bestuur is onbezoldigd, onafhankelijk en zet zich belangeloos in voor Stichting  StöppelKidsRally. Elke bestuurder heeft één stem.

Stichting StoppelKidsRally heeft een beleidsplan opgesteld dat richtinggevend is voor de activiteiten en financiering in de komende jaren.

Het beleidsplan kunt u hier inzien: Beleidsplan Stichting StöppelKidsRally 2017-2020

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: dhr Roy Schulten
Penningmeester: dhr Johan Schoonhoven
Secretaris: dhr René Nijboer
Bestuurslid: mevr. Ellis Fleer
Bestuurslid: mevr. Sharon Buis
Bestuurslid: dhr Harry in de Wal
Bestuurslid: dhr Anton Jansen Holleboom

Stichting StöppelKidsRally

Secretariaat; mevr. Ellis Fleer
Holteveensweg 3a
8105 SW  LUTTENBERG

E-mail: info@stoppelkidsrally.nl

KvK: 69641447
BTW id nr. NL857953278B01
RSIN 857953278
IBAN NL21RABO0323070981
BIC RABONL2U