Skip to main content

De Stichting StöppelKidsRally voldoet aan de voor de ANBI status gestelde eisen en heeft deze status verworven met terugwerkende kracht vanaf de oprichting op 24 juni 2017.
Met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen donateurs hun schenkingen onder voorwaarden aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hiermee is het steunen van ons goede doel; een mooie rit voor chronisch zieke kinderen die onder behandeling zijn in het Deventer Ziekenhuis, nog aantrekkelijker.